ซื้อประกันวินาศภัย คุ้มค่า ปลอดภัย

บริการอุ่นใจ เชื่อถือได้ ต้องที่โตโยต้ามุกดาหาร


  • งานบริการ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์

บริการให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ด้านประกันภัยรถยนต์

ทะเบียน, พรบ. รถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ในราคาที่คุ้มค่ากว่าเงินที่จ่ายไป

กรณี รถยนต์เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือ ต้องการเข้าเคลม

เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว สามารถแจ้งนัดหมายล่วงหน้า ก่อนนำรถเข้ารับบริการ

ที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี โตโยต้ามุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัยรถยนต์

คอยให้บริการ ติดตาม ดูแล อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

  • เจ้าหน้าที่ประกันภัยวินาศภัย โตโยต้ามุกดาหาร

→ คุณ ธวัลรัตน์  ห้วยทราย (รัตน์)  โทร. 085 – 6075451

→ คุณ ณัฐนิชา  จันปุ่ม (จอย)  โทร. 090 – 6491601