เมื่อวันศุกร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โตโยต้ามุกดาหาร จัดบูธร่วมกิจกรรม “วันรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  โรงเรียนมุกดาหาร” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และปลูกจิตสำนึกด้านวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนร่วมกับบุคคลอื่น และไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นเกิดอุบัติเหตุ

โตโยต้ามุกดาหาร นำโดยท่าน ดร.อีดิธ  นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร และ คุณนภา นามประกาย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร ยูสคาร์ พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงาน วันรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ร่วมสนุกกับกิจกรรมรับของรางวัล ที่บูธโตโยต้ามุกดาหาร  โดยพี่ๆทีมงานโตโยต้ามุกดาหาร ให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารได้ทดลองสวมแว่นเมา และอุปกรณ์คนแก่ เพื่อทดสอบสมรรถณะการมองเห็นและการเคลื่อนไหวของร่างกาย

โดยผู้สวมแว่นเมาจะต้องเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ไม่ให้ชนกรวย เพื่อให้น้องๆได้ทราบถึงความสามารถในการขับขี่ที่ลดลงและเสี่ยงอันตราย กับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เมื่อขับรถในขณะที่มึนเมา

เมื่อน้องๆนักเรียนได้ทดลองสวมอุปกรณ์คนแก่แล้ว ทำให้เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันมากขึ้น ทำให้น้องๆได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ช้าลงของคนแก่ เนื่องจากสังคมมีผู้คนหลากหลายวัย เมื่อน้องๆนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแล้ว ก็พร้อมที่มาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมกันมากขึ้น มีวินัยเคารพกฏจราจร ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นต้องเกิดอุบัติเหตุ  

Related posts:

ติดต่อ โตโยต้ามุกดาหาร