TOYOTA 2016 SALES AWARD PRESENTATION

รางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยม

คุณวาสนา รัตนวงค์

รางวัลพนักงานขาย หน่วยงานราชการยอดเยี่ยม
คุณศักดิ์ดา มีศิลป์

โตโยต้ามุกดาหารคว้ารางวัลใน "การแข่งขันทักษะ การบริการลูกค้าโตโยต้า" ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรางวัลที่นักกีฬาโตโยต้ามุกดาหารสามารถคว้ามาได้มีดังนี้

รางวัล "ชนะเลิศ" ประเภทลูกค้าสัมพันธ์
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณ พลอยศศิฐ์ พันธ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "ชนะเลิศ" ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณนพรัตน์ แก้วศรีนวม เจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภทผู้บริหารงานบริการ
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณธีระนันท์ บรรรลุสันติ์  เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารงานบริการ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภท Call Center
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณดารณี ไชยยงค์  เจ้าหน้าที่ Call Center บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภท ช่างเทคนิค
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ  คุณวิสุทธิ์  นาโสก  ช่างเทคนิค บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" ประเภท ผู้บริหารงานตัวถังและสีรถยนต์
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณชนธัญ เขียวดี เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสีรถยนต์ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด