รางวัลผู้จัดการขายยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

คุณวาสนา รัตนวงษ์  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้รับรางวัลผู้จัดการขายยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

TOYOTA 2016 SALES AWARD PRESENTATION

รางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยม

คุณวาสนา รัตนวงค์

รางวัลพนักงานขาย หน่วยงานราชการยอดเยี่ยม
คุณศักดิ์ดา มีศิลป์

โตโยต้ามุกดาหารคว้ารางวัลใน "การแข่งขันทักษะ การบริการลูกค้าโตโยต้า" ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรางวัลที่นักกีฬาโตโยต้ามุกดาหารสามารถคว้ามาได้มีดังนี้

รางวัล "ชนะเลิศ" ประเภทลูกค้าสัมพันธ์
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณ พลอยศศิฐ์ พันธ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "ชนะเลิศ" ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณนพรัตน์ แก้วศรีนวม เจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภทผู้บริหารงานบริการ
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณธีระนันท์ บรรรลุสันติ์  เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารงานบริการ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภท Call Center
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณดารณี ไชยยงค์  เจ้าหน้าที่ Call Center บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภท ช่างเทคนิค
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ  คุณวิสุทธิ์  นาโสก  ช่างเทคนิค บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" ประเภท ผู้บริหารงานตัวถังและสีรถยนต์
  • ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ คือ คุณชนธัญ เขียวดี เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสีรถยนต์ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด