โตโยต้ามุกดาหาร สนับสนุนหมวกนิรภัยในกิจกรรม “วันรณรงค์สวมหมวกนิรภัยโรงเรียนมุกดาหาร”  โดยโตโยต้ามุกดาหาร ได้ร่วมออกบูธการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และปลูกจิตสำนึกด้านวินัย การใช้รถใช้ถนนร่วมกับบุคคลอื่น และไม่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นเกิดอุบัติเหตุ  โดยมีการถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกรับของรางวัลภายในบูธ ซึงงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้กิจกรรมภายในงาน ยังมีการประกวดวงดนตรี การแข่งขัน E-Sport (เกมส์ ROV) และการประกวดเดินแบบหมวกนิรภัยประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ พบกับกิจกรรมสนุกที่บูธโตโยต้ามุกดาหาร ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต่อ โตโยต้ามุกดาหาร