สนับสนุนน้ำดื่มโตโยต้า

ท่านดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร(1993)จำกัด และคุณอนันต์ นามประกาย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ โตโยต้ามุกดาหารสนับสนุนน้ำดื่มโตโยต้าจำนวน 100 แพ็ค และมอบหมวกนิรภัย ใน” โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2565