รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

Hilux Revo Standard Cab เริ่มต้น 523,000 บาท
Hilux Revo Smart Cab เริ่มต้น 579,000 บาท
Hilux Revo Double Cab เริ่มต้น 679,000 บาท
Hiace เริ่มต้น 949,000 บาท
Commuter เริ่มต้น 1,208,000 บาท
Ventury ราคาเริ่มต้น 1,354,000 บาท