รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

Hilux Revo Standard Cab เริ่มต้น 544,000 บาท
Hilux Revo Prerunner & 4x4 เริ่มต้น 707,000 บาท
Hilux Revo Z Edition เริ่มต้น 619,000 บาท
Hilux Revo Rocco เริ่มต้น 949,000 บาท
Commuter เริ่มต้น 1,269,000 บาท
Majesty เริ่มต้น 1,709,000 บาท
Hiace เริ่มต้น 999,000 บาท
Coaster เริ่มต้น 1,960,000 บาท