ห้องสมุดในจินตนาการของหนู

กิจกรรรมเพื่อน้อง… 📚📚📚
ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ
“ ห้องสมุดในจินตนาการของหนู ”
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่👉
บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จัดโครงการ “ มอบหนังสือ สานฝัน ปันความรู้.. เพื่อน้อง ” ปี 9 เชิญชวนส่งประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ ” ห้องสมุดในจินตนาการของหนู”
🔺ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 5,000 บาท
🔺และหนังสือโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท
✅หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ
1.หัวข้อ “ห้องสมุดในจินตนาการของหนู”
2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
3.ประเภทการประกวด “ แบบเดี่ยว “
4. หลักเกณฑ์การส่งเรียงความเข้าประกวด
4.1 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวด **ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564**
4.2 ส่งใบสมัครที่มีคุณครู ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนพร้อมผลงาน แนบรูปถ่ายห้องสมุดหรือรูปถ่ายโรงเรียน
4.3 ให้เขียนเรียงความหัวข้อ “ห้องสมุดในจินตนาการของหนู” ด้วยลายมือตนเองอ่านง่ายลงในกระดาษ ฟุลสแก๊ป หรือ กระดาษ A4
4.3.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 เขียนเรียงความจำนวนไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด แต่ไม่เกิน 15 บรรทัด เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนด้วยดินสอดำ
4.3.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 เขียนเรียงความจำนวนไม่น้อยกว่า 15 บรรทัด แต่ไม่เกิน 20 บรรทัด เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ปากกาสีดำ หรือสีน้ำเงิน
4.4 จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ประกวดเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ เพื่อการ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีอุปนิสัยที่ดีโดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการ และวิธีการ มีการใช้สำนวน ภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย
4.5 นักเรียนสามารถส่งเรียงความเข้าประกาดได้คนละ 1 บทความ
สำหรับโครงการ “มอบหนังสือ สานฝัน ปันความรู้.. เพื่อน้อง” ปี 9 จะเปิดรับผลงานการเขียนเรียงความ และทางคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จะคัดเลือกผลงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเหลือ 2 ผลงาน (2 โรงเรียน)
ซึ่งทั้ง 2 ผลงาน จะได้รับหนังสือโรงเรียน มูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมชั้นวางหนังสือ
และ 2 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคะแนนจากการโหวต กด Like กด Share ผลงานเรียงความผ่าน Fanpage “ Toyotamukdahan ” ในระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2564 จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มอีกโรงเรียนละ 1 รางวัลๆ อันดับ1 จากคะแนนการโหวตเป็นทุนการศึกษามอบให้เจ้าของผลงานจำนวน 3,000 บาท และอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท
ทั้งนี้ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระดับชั้นเรียน
ป.1-ป.6 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
🔺🔺สามารถขอแบบฟอร์มการสมัคร
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร(1993)จำกัด
ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
…………..
☎️ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 042-629-666
☎️ฝ่ายการตลาด
โทร. 083-142-2892
โทร. 064-795-7047
โทร. 081-961-0009
โทร. 089-233-5089