เปิดโลกศิลปะ

เปิดโลกศิลปะ

โตโยต้ามุกดาหาร ขอเชิญน้องๆนักเรียนหรือเยาวชน ที่ชื่นชอบและสนใจในงานศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest” ในวันที่ 17 พศจิกายน 2561 นี้ ณ โชว์รูมโตโยต้ามุกดาหาร สำนักงานใหญ่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประเภทการประกวดและเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป 1. ระดับประถมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร (ป.1-ป.6) รับจำนวน 30 คน) 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมุกดาหาร (ม.1-ม.3 รับจำนวน 30 คน) 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดมุกดาหาร (ม.4-ม.6 รับจำนวน 30 คน) 4. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมัครด้วยตัวเอง ต้องได้ร้ับความยินยอมจากผู้ปกครอง และอายุต้องอายุไม่เกิน 18 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร
  • ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อกรอกใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดภาพวาดระบายสี “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน  >>
ติดต่อ โตโยต้ามุกดาหาร