โตโยต้ามุกดาหาร มอบยางรถยนต์เก่า เพื่อทำเป็นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

มอบยางรถยนต์เก่า

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โตโยต้ามุกดาหาร  นำโดยท่านดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปสร้างเป็นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเปอะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและคุณภาพยิ่งขึ้น “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” เพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ สามารถคิดนอกกรอบ นำสรรพวิชามาพลิกแพลง สร้างสรรค์ เชื่อมโยง ดัดแปลงจนได้ความคิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งโตโยต้ามุกดาหาร เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้สนับสนุนยางรถยนต์เก่าที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ต่อการสร้างสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในลำดับต่อไป

ติดต่อ โตโยต้ามุกดาหาร