โตโยต้ามุกดาหาร สนับสนุนกีฬาไทยสู่สากล

โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมสนับสนุนกีฬาไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ชมรมเรือพาย จังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางเข้าพบท่านดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้ามุกดาหาร เพื่อรับโอวาทสร้างขัวญกำลังใจให้นักกีฬาเรือพาย ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพาย(เรือมังกร) The 15 China ASEAN(Nanning) International Dragon Boat Invitational Tournament 2019 ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเอง กวางซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ติดต่อ โตโยต้ามุกดาหาร