โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส

🚩ความคุ้มครอง
โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส

โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส
คือโปรแกรมขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ต่อเนื่อง จาก 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

🚩โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและดูแลรักษารถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดระยะรับประกันคุณภาพ

📌ตรวจสอบราคาแพ็กเก็จ
www.toyota.co.th/customerservice/smartplus

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด