โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส

💕ความคุ้มครอง
โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส
⚪️โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส
คือโปรแกรมขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ต่อเนื่อง จาก 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
⚪️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและดูแลรักษารถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดระยะรับประกันคุณภาพ
 
*เงื่อนไขบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
————–
ติดต่อสอบถาม☎️
#LineId @toyotamukdahan