โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทแพลน

🔹ความคุ้มครอง
โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทแพลน
🔹โปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทแพลน
แพ็กเก็จเช็คระยะของคนฉลาดคิด เช็กระยะสุดคุ้มช่วยคุณประหยัดกว่า
🔵Plan3 แพ็กเก็จอะไหล่และเคมีภัณฑ์งานเช็กระยะ 3 ครั้ง จ่ายถูกลง 20% หรือสูงสุด 2,000 บาท*
🔵Plan5 แพ็กเก็จอะไหล่และเคมีภัณฑ์งานเช็กระยะ 5 ครั้ง จ่ายถูกลง 25% หรือสูงสุด 3,500 บาท*
🔵Plan10 แพ็กเก็จอะไหล่และเคมีภัณฑ์งานเช็กระยะ 10 ครั้ง จ่ายถูกลง 25% หรือสูงสุด 7,000บาท* พร้อมส่วนลดรายการอะไหล่ตลอดอายุ 5 ปี 3,520 บาท*
🔹ตรวจสอบราคาแพ็กเก็จ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด