ไฮลักซ์ รีโว่ ทุกรุ่น* ปรับราคาลง รองรับB20

  • ไฮลักซ์ รีโว่  ทุกรุ่น ปรับราคาลง พร้อมรองรับ B20
  • พลังงานสะอาด แถมประหยัด กับน้ำมันดีเซล B20 ที่มีส่วนประสมน้ำมันปาล์ม 20% และน้ำมันดีเซล 80%
  • ช่วยประหยัดค่าน้ำมัน เพราะราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป
  • ลดมลพิษ เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  • เป็นเจ้าของง่ายขึ้น เพราะราคาถูกลง จากภาษีสรรพสามิต ที่ปรับลงตามนโยบายแก้ปัญหามลพิษของรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

  • การใช้น้ำมัน B20 มีผลต่อสมรรถนะรถกำลังแรงบิด อัตราสิ้นเปลือง หรือไม่?  ไม่มีผลกระทบที่รู้สึกได้
  •  การใช้น้ำมัน B20 มีผลต่อความทานของเครื่องยนต์หรือไม่? ไม่มีผลกระทบ
  • เราสามารถเติมน้ำมัน B20 เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องสลับน้ำมันดีเซลทั่วไปอีกได้หรือไม่?  สามารถเติมน้ำมัน B20อย่างเดียวโดยไม่ต้องสลับเติมน้ำมันดีเซลทั่วไปได้
  • หากเติมน้ำมัน B20 ร่วมกับน้ำมันดีเซลทั่วไป สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่?  สามารถเติมร่วมกันในถังเดียวได้
  • ปัจจุบันสามารถเติมน้ำมัน B20 ได้ที่ไหน?                                                        ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันที่สามารถเติม B20 ได้อยู่ 156 แห่งทั่วประเทศ และรัฐมีนโยบายเพิ่มจำนวนหัวจ่ายน้ำมัน B20 ให้ครอบคลุ่มทุกพื้นที่มากขึ้นในอนาคต
ไฮลักซ์ รีโว่ ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมเกษตรกรสวนปาล์ม
เพื่อให้เศรษฐกิจไทย ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ติดต่อ โตโยต้ามุกดาหาร